+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  MECOELEC
 
   

Denumire proiect:
 Cercetãri privind metode de consolidare economicã a IMM-urilor din domeniul electrotehnic prin dezvoltarea culturii organizaþionale ºi aplicarea managementului inovãrii

Acronim:
 MECOELEC

Program de finanþare:
 Programul 4 – Parteneriate în domenii prioritare

Nr. referinþã: 92099/2008

Perioadã de desfãºurare: Octombrie 2008 – Septembrie 2011

Parteneri:
   - CO – S.C. Institutul de Cercetare Proiectare pentru Electrotehnicã S.A. – ICPE SA (Bucureºti)
   - P1 – Comitetul Electrotehnic Român – CER
   - P2 – Camera de Comerþ ºi Industrie a Municiupiului Bucureºti – CCIB
   - P3 – Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje – IRECSON (Bucureºti)
   - P4 – Institutul Naþional de Cecetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electricã – INCDIE ICPE-CA (Bucureºti)
   - P5 – Academia de Studii Economice – ASE (Bucureºti)

Obiective generale ale proiectului:
   - realizarea mediului socio-economic, propice dezvoltãrii domeniului, in conditiile cadrului legislativ existent;
   - realizarea ºi dezvoltarea parteneriatelor, inclusiv parteneriate public-privat, pentru sprijinirea IMM-urilor din domeniu;
   - crearea mediului de clusterizare tematicã a domeniului ºi includerea acestuia în reþelele tematice naþionale, interregionale ºi europene;
   - realizarea OBSERVATORULUI ELECTROTEHNIC care sã funcþioneze cu participarea tuturor categoriilor de instituþii: guvernamentale, neguvernamentale, institute de cercetãri, universitãþi, societãþi comerciale, entitãþi din reþeaua RENITT, reviste de specialitate, publicaþii, etc., ºi va fi administrat de CIT-TE ICPE din cadrul ICPE S.A., înfiinþat în urma unui proiect derulat în cadrul Programului Naþional INFRATECH

Obiective specifice:
   - Sprijinirea IMM-urilor la depunerea de cereri pentru mãrci ºi brevete;
   - Sprijinirea activitãþilor de CDI în cadrul IMM-urilor din domeniu;
   - Sprijinirea accesului IMM-urilor din domeniu la rezultatele proiectelor de CDI, obþinute în cadrul Programelor Naþionale, în vederea valorificãrii acestora;
   - Dezvoltarea parteneriatelor de lungã duratã cu patronatul ºi asociaþiile profesionale din domeniu;
   - Sprijinirea capitalizãrii IMM-urilor, prin evaluarea ºi înregistrarea brevetelor

Grup þintã:
   - IMM-uri româneºti din domeniul electrotehnic
   - Asociaþii profesionale din domeniul electrotehnic
   - Institute de cercetare
   - RENITT

Activitãþi:
   1. Formularea de ipoteze privind cultura organizaþionalã ºi managementul inovãrii ca instrumente în consolidarea economicã a IMM-urilor
   2. Elaborarea studiilor privind cercetarea unui set de metode pentru realizarea mediului socio-economic propice dezvoltãrii domeniului ELECTROTEHNICÃ ºi a parteneriatelor, inclusiv parteneriate public-private pentru sprijinirea IMM-urilor în cadrul legislativ existent
   3. Elaborarea studiilor privind crearea mediului de clusterizare tematicã în domeniu
   4. Elaborarea de metode privind îmbunãtãþirea protejãrii drepturilor de proprietate intelectualã a IMM-urilor ºi capitalizãrii acestora prin includerea în capitalul social al bunurilor intangibile. Concepþia OBSERVATORULUI ELECTROTEHNIC.

Rezultate estimate:
   - website proiect
   - workshop-uri, mese rotunde, simpozion
   - campanie de informare
   - materiale informative
   - studii, lucrãri, articole, comunicãri.

Buget proiect: 2.585.673 RON (din care grant: 585.673 RON)
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table