+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
CURSURI

+ Management
+ Marketing și Vânzări
+ Resurse Umane
+ Turism
+ Contabilitate și Fiscalitate
+ Limbi străine
+ Excelență în Comunicare
+ Achiziții publice
+ E-learning
+ Home > CURSURI >


  Expert Achizitii Publice
 
INSCRIE-TE ONLINE LA ACEST CURS
   

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE
(curs de specializare - autorizat)
 
Obiectiv: Cursul isi propune consolidarea si perfecționarea cunoștințelor in domeniul achizițiilor publice, in vederea aplicarii corecte si consecvente a prevederilor legislative, si anume OUG 34/2006 cu completarile si modificarile corespunzatoare.
 
Cursul se adreseaza tuturor autoritatilor contractante si firmelor private care efectueaza achizitii publice, precum si firmelor private beneficiare de finantari europene, persoanelor ce doresc sa se specializeze in aceasta ocupatie.
 
Tematica acestui curs cuprinde totalitatea proceselor unei achizitii publice si anume:
•       Proceduri de achizitii publice;
•       întocmirea documentației;
•       Criterii de calificare si selecție;
•       Criterii de evaluare;
•       Redactarea ofertei;
•       Participarea la procesul de achiziție publica;
•       Comunicarea cu autoritatea contractanta;
•       încheierea contractului;
•       Managementul contractului;
•       Prevederi legislative.
 
In urma absolvirii cursului veti dobândi următoarele competente:
•       negocierea in cadrul procedurilor de atribuire;
•       elaborarea documentelor de specialitate;
•       analizarea legislației specifice;
•       acordarea consultantei de specialitate;
•       planificarea achizițiilor;
•       derularea procedurilor de atribuire;
•       finalizarea procedurilor de atribuire.
 
Beneficii :
•       asimilarea legislației de baza in vigoare;
•       evaluarea impactului specificațiilor de cost, timp si calitate asupra procesului de achiziție;
•       studii de caz;
•       la sfârșitul cursului, in urma examenului de evaluare, participanții vor obține certificatul de absolvire a cursului de specializare pentru ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE, certificat recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului precum si de Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale;
•       obținerea certificării va da dreptul absolvenților de a practica meseria de Expert Achizitii Publice.
Cursul este acreditat de catre Autoritatea Naționala pentru Calificări (ANC) fost CNCFPA.
 
Condiție de participare: absolvent al unei institutii de invatamant superior, de profil tehnic, economic sau juridic.
 
Documente ce se vor prezenta la inscriere: Curriculum Vitae, copii dupa diploma de studii, certificat de nastere si casatorie (daca este cazul), carte de identitate.
 
Durata cursului: 40 ore.
 
Mod de desfasurare a cursului: de luni pana vineri, intre orele 9.00-17.00 sau in weekend, intre orele 9.00-17.00.
 
Locatia de desfasurare a cursului: Bucuresti, Calea Victorie nr. 2 sau la sediul nostru din str. Franceza nr. 68.
 
Taxa participare curs: 900 lei.
 
Pentru fiecare participant in plus pe care il aduceti la cursul nostru, primiti o reducere de 10% din taxa de participare la curs.
 
Taxa de participare include:
•       activitatea de training;
•       suport de curs;
•       diverse materiale necesare derulării in condiții optime a procesului de formare;
•       examenul de certificare;
•       diploma acreditata ANC;
•       coffee-breaks in fiecare zi de curs.
 
Modalitati de plata: taxa se poate plati in numerar la casieria Institutului sau prin virament in conturile IRECSON.
 
Acest curs se organizeaza si in orasele: Timisoara, Cluj-Napoca, Targu Mures, Tulcea, Iasi, Ploiesti, Pitesti.
 
Date de contact:  
Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
e-mail: cursuri@irecson.ro

Date de contact:
Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
e-mail: cursuri@irecson.ro
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table