+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
CURSURI

+ Management
+ Marketing ºi Vânzãri
+ Resurse Umane
+ Turism
+ Contabilitate ºi Fiscalitate
+ Limbi strãine
+ Excelenþã în Comunicare
+ Achiziþii publice
+ E-learning
+ Home > CURSURI >


  Limba Engleza - Nivel Elementar
 
INSCRIE-TE ONLINE LA ACEST CURS
   

Obiective

La sfârºitul modulului, cursanþii vor fi capabili sã:
- emitã scurte enunþuri
- înþeleagã mesajul unui text scurt ºi sã-i reproducã ideea
- reacþioneze verbal / nonverbal la un mesaj audiat
- utilizeze structurile gramaticale de bazã ale limbii engleze


Principalele tematici abordate:

Printre temele abordate se regãsesc ºi urmãtoarele:
- Despre mine ºi familia mea
- Sã vorbim despre prietenii / colegii mei
- Profesia mea
- În oraº, la cumpãrãturi etc.
Beneficii

- suport de curs ºi materiale auxiliare (incluse în preþul cursului)
- predare interactivã prin metoda comunicativã
- sãli de curs dotate cu flip-chart, retroproiector ºi materiale audio-video
- program de consultaþii înaintea susþinerii examenului final (oral ºi scris).

Durata

Variante de curs :
- 6 sãptãmâni
- 9 sãptãmâni
- 12 sãptãmâni
- 18 sãptãmâni
- Curs individual (program flexibil).


Inscriere La sediul IRECSON din Str. Francezã, nr.66, sector 3, Bucureºti.

Date de contact:  
Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
e-mail: cursuri@irecson.ro


Date de contact:
Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
e-mail: cursuri@irecson.ro
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table