+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
SERVICII

- Consultanta complexa
+ Evaluãri ºi studii de fezabilitate
+ Consultanþã IT
+ Statistica ºi cercetari de Marketing
+ Comunicare ºi Imagine

IRECSON Consultanþã Complexã ºi Proiecte, oferã servicii profesionale integrate¸ incluzând servicii de marketing, management operaþional, servicii financiare ºi de audit (în colaborare cu CECAUDIT Franþa), evaluare, consultanþã pentru restructurare ºi lichidare de companii, servicii de cercetare statisticã, de consiliere juridicã ºi dezvoltare a resurselor umane, juridice ºi de reprezentare.
+ Home > SERVICII > Consultanta complexa

  Consultanta complexa
 
   CD-ul: Planul de Afaceri-Instant
IRECSON Consultanþã Complexã ºi Proiecte oferã servicii de consiliere ºi întocmire a planurilor de afaceri ºi studiilor de fezabilitate pentru obþinerea de finanþãri sub forma de credite bancare sau participare la capitalul social, precum ºi de reprezentare ºi asistenþã a solicitantului în discuþiile cu destinatarul planului de afaceri.
+ mai mult
 
   Prezentare
Prin servicii de Consultanþã Complexã, IRECSON asigurã clienþilor sãi:

- Identificarea oportunitãþilor de afaceri pentru companii româneºti ºi strãine;
- Realizarea de planuri de afaceri ºi studii de fezabilitate, fundamentãri de proiecte necesare obþinerii de finanþãri publice ºi private (credite ºi investiþii);
- Întocmirea de proiecte ºi Cereri de Finanþare pentru obþinerea de co-finanþãri sau grant-uri (PHARE, SAPARD, ISPA) sau pentru programe de cooperare economicã bilaterale;
- Asistenþã în proiectarea ºi planificarea afacerilor;
- Asistenþã în implementarea ºi derularea proiectelor de afaceri (conducere de proiecte) prin activitãþi de evaluare periodicã, de analizã a stadiului realizãrii ºi adaptare a planurilor de lucru, asistenþã la recepþie ºi punere în funcþiune.
IRECSON Consultanþã Complexã ºi Proiecte, oferã servicii profesionale integrate¸ incluzând servicii de marketing, management operaþional, servicii financiare ºi de audit (în colaborare cu CECAUDIT Franþa), evaluare, consultanþã pentru restructurare ºi lichidare de companii, servicii de cercetare statisticã, de consiliere juridicã ºi dezvoltare a resurselor umane, juridice ºi de reprezentare.
+ mai mult
 
   Identificare de Afaceri
Investitorii români, dar mai ales cei strãini interesaþi în consultanþã ºi/sau asistenþã pentru pregãtirea ºi realizarea investiþiilor, gãsesc la IRECSON sprijin profesionist ce contribuie la reducerea nivelului de risc al afacerii lor. Rãspunzând unor cerinþe formulate în caiete de sarcini, specificaþii sau clauze contractuale, IRECSON Consultanþã Complexã ºi Proiecte proiecteazã ºi realizeazã prin cooperãri interdepartamentale cercetãri de piaþã, analize SWOT, analize de conjuncturã, evaluãri de oportunitãþi, analize sectoriale sau de domeniu etc. În special pentru investitorii strãini, IRECSON oferã gratuit informaþii ºi îndrumãri în cadrul ”Ghidului Investitorilor” – editat electronic.

 
   Fundamentare Proiecte Complexe
Finanþarea, stimularea ºi urmãrirea dezvoltãrii economice ºi sociale prin proiecte este metoda cea mai folositã în programele specifice ale societãþilor, instituþiilor ºi organizaþiilor, mai ales în contextul perspectivei integrãrii europene. Prin întocmirea de proiecte, finanþarea este orientatã punctual pe obiective concrete, permiþând eficientizarea implementãrii ºi monitorizãrii.
Experienþa IRECSON este pusã la dispoziþia solicitanþilor de finanþãri pentru proiecte de dezvoltare prin credite rambursabile, co-finanþare sau credite nerambursabile din surse naþionale sau internaþionale.
Serviciile oferite sunt adaptabile condiþiilor concrete de proiect, cuprinzând în principal:
asistenþã în identificarea surselor de finanþare adecvate temelor cadru de dezvoltare;
asistenþã ºi consultanþã în elaborarea ºi redactarea fundamentãrii cererilor de finanþare cu particularizarea cerinþelor specifice ale finanþatorului/ finanþatorilor avuþi în vedere;
asistenþã ºi co-parteneriat în implementarea unor proiecte, cu asistenþã în elaborarea programelor de acþiuni ºi monitorizarea acþiunilor prin evaluãri periodice sau ocazionale;
asigurarea evaluãrilor autorizate de active pentru coparticipãrile în naturã la proiecte.
+ mai mult
 
   Intocmire Planuri de Afaceri ºi studii de fezabilitate
Pentru obþinerea de finanþãri sub forma de credite bancare sau participare la capitalul social, IRECSON Consultanþã Complexã oferã servicii de consiliere ºi întocmire a planurilor de afaceri ºi studiilor de fezabilitate, precum ºi de reprezentare ºi asistenþã a solicitantului în discuþiile cu destinatarul planului de afaceri.

Secþiunea financiarã a planului poate fi prezentatã atât în format autohton (pentru finanþatorii din România), cât ºi în format anglo-saxon (pentru finanþatorii strãini).
+ mai mult
 
  Recomandari 
 Formator
Cursul se adreseaza formatorilor care si-au dobandit partial competentele pe cai ...
+ vezi cursul
 
 Manager de Proiect
Cursul se adreseaz persoanelor care lucreaz ca manageri de proiect, membrilor echipelor de proiect...
+ vezi cursul
 
 Manager marketing
Cursul i propune sprijinirea participanilor n nsusirea unor instrumente
+ vezi cursul
 


  Cariera  
 
Managementul carierei
Pentru cursanti si solicitantii de practica care intra intr-un proces de reconversie profesionala sau vin pentru prima data in contact cu piata fortei de munca, IRECSON asigura - prin Departamentul de Recrutare, Evaluare si Plasare - consiliere pentru gasirea unui loc de munca.
+ mai mult
 
 
Cercetare
Cercetarea cuprinde elaborarea de manuale i lucrri specifice domeniului. De asemenea include i proiectele de cercetare aplicativ n acest domeniu. Cercetarea colegiului este parte component a planului de cercetare a Institutului IRECSON.
+ mai mult
 

Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table