+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
SERVICII

- Consultanta complexa
+ Evaluări și studii de fezabilitate
+ Consultanță IT
+ Statistica și cercetari de Marketing
+ Comunicare și Imagine

IRECSON Consultanță Complexă și Proiecte, oferă servicii profesionale integrate¸ incluzând servicii de marketing, management operațional, servicii financiare și de audit (în colaborare cu CECAUDIT Franța), evaluare, consultanță pentru restructurare și lichidare de companii, servicii de cercetare statistică, de consiliere juridică și dezvoltare a resurselor umane, juridice și de reprezentare.
+ Home > SERVICII > Consultanta complexa

  Consultanta complexa
 
   CD-ul: Planul de Afaceri-Instant
IRECSON Consultanță Complexă și Proiecte oferă servicii de consiliere și întocmire a planurilor de afaceri și studiilor de fezabilitate pentru obținerea de finanțări sub forma de credite bancare sau participare la capitalul social, precum și de reprezentare și asistență a solicitantului în discuțiile cu destinatarul planului de afaceri.
+ mai mult
 
   Prezentare
Prin servicii de Consultanță Complexă, IRECSON asigură clienților săi:

- Identificarea oportunităților de afaceri pentru companii românești și străine;
- Realizarea de planuri de afaceri și studii de fezabilitate, fundamentări de proiecte necesare obținerii de finanțări publice și private (credite și investiții);
- Întocmirea de proiecte și Cereri de Finanțare pentru obținerea de co-finanțări sau grant-uri (PHARE, SAPARD, ISPA) sau pentru programe de cooperare economică bilaterale;
- Asistență în proiectarea și planificarea afacerilor;
- Asistență în implementarea și derularea proiectelor de afaceri (conducere de proiecte) prin activități de evaluare periodică, de analiză a stadiului realizării și adaptare a planurilor de lucru, asistență la recepție și punere în funcțiune.
IRECSON Consultanță Complexă și Proiecte, oferă servicii profesionale integrate¸ incluzând servicii de marketing, management operațional, servicii financiare și de audit (în colaborare cu CECAUDIT Franța), evaluare, consultanță pentru restructurare și lichidare de companii, servicii de cercetare statistică, de consiliere juridică și dezvoltare a resurselor umane, juridice și de reprezentare.
+ mai mult
 
   Identificare de Afaceri
Investitorii români, dar mai ales cei străini interesați în consultanță și/sau asistență pentru pregătirea și realizarea investițiilor, găsesc la IRECSON sprijin profesionist ce contribuie la reducerea nivelului de risc al afacerii lor. Răspunzând unor cerințe formulate în caiete de sarcini, specificații sau clauze contractuale, IRECSON Consultanță Complexă și Proiecte proiectează și realizează prin cooperări interdepartamentale cercetări de piață, analize SWOT, analize de conjunctură, evaluări de oportunități, analize sectoriale sau de domeniu etc. În special pentru investitorii străini, IRECSON oferă gratuit informații și îndrumări în cadrul ”Ghidului Investitorilor” – editat electronic.

 
   Fundamentare Proiecte Complexe
Finanțarea, stimularea și urmărirea dezvoltării economice și sociale prin proiecte este metoda cea mai folosită în programele specifice ale societăților, instituțiilor și organizațiilor, mai ales în contextul perspectivei integrării europene. Prin întocmirea de proiecte, finanțarea este orientată punctual pe obiective concrete, permițând eficientizarea implementării și monitorizării.
Experiența IRECSON este pusă la dispoziția solicitanților de finanțări pentru proiecte de dezvoltare prin credite rambursabile, co-finanțare sau credite nerambursabile din surse naționale sau internaționale.
Serviciile oferite sunt adaptabile condițiilor concrete de proiect, cuprinzând în principal:
asistență în identificarea surselor de finanțare adecvate temelor cadru de dezvoltare;
asistență și consultanță în elaborarea și redactarea fundamentării cererilor de finanțare cu particularizarea cerințelor specifice ale finanțatorului/ finanțatorilor avuți în vedere;
asistență și co-parteneriat în implementarea unor proiecte, cu asistență în elaborarea programelor de acțiuni și monitorizarea acțiunilor prin evaluări periodice sau ocazionale;
asigurarea evaluărilor autorizate de active pentru coparticipările în natură la proiecte.
+ mai mult
 
   Intocmire Planuri de Afaceri și studii de fezabilitate
Pentru obținerea de finanțări sub forma de credite bancare sau participare la capitalul social, IRECSON Consultanță Complexă oferă servicii de consiliere și întocmire a planurilor de afaceri și studiilor de fezabilitate, precum și de reprezentare și asistență a solicitantului în discuțiile cu destinatarul planului de afaceri.

Secțiunea financiară a planului poate fi prezentată atât în format autohton (pentru finanțatorii din România), cât și în format anglo-saxon (pentru finanțatorii străini).
+ mai mult
 
  Recomandari 
 Formator
Cursul se adreseaza formatorilor care si-au dobandit partial competentele pe cai ...
+ vezi cursul
 
 Manager de Proiect
Cursul se adresează persoanelor care lucrează ca manageri de proiect, membrilor echipelor de proiect...
+ vezi cursul
 
 Manager marketing
Cursul își propune sprijinirea participanților în însusirea unor instrumente
+ vezi cursul
 


  Cariera  
 
Managementul carierei
Pentru cursanti si solicitantii de practica care intra intr-un proces de reconversie profesionala sau vin pentru prima data in contact cu piata fortei de munca, IRECSON asigura - prin Departamentul de Recrutare, Evaluare si Plasare - consiliere pentru gasirea unui loc de munca.
+ mai mult
 
 
Cercetare
Cercetarea cuprinde elaborarea de manuale și lucrări specifice domeniului. De asemenea include și proiectele de cercetare aplicativă în acest domeniu. Cercetarea colegiului este parte componentă a planului de cercetare a Institutului IRECSON.
+ mai mult
 

Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table